______________________________

______________________________


 

______________________________

 

______________________________

Ušetřete zde 10 %

s vybranými platebními

kartami od Raiffeisenbank!

ZBOŽÍ V AKCI

Doporučená cena 84 990 Kč (3 570 EUR)
Naše cena 54 990 Kč (2 310 EUR)
skladem
Doporučená cena 7 990 Kč (336 EUR)
Naše cena 6 990 Kč (294 EUR)
skladem
Doporučená cena 14 690 Kč (617 EUR)
Naše cena 12 990 Kč (546 EUR)
skladem

Nejprodávanější

Naše cena 18 990 Kč (798 EUR)
skladem
Naše cena 49 990 Kč (2 100 EUR)
Na objednávku
Naše cena 31 190 Kč (1 310 EUR)
skladem

Obchodní podmínky

Informace pro kupující:

Firma založená v roce 1995.

Nejsme pouze e-shop.

Provozujeme poslechovou místnost a prodejnu v Ostravě

na adrese Vratimovská 624/11, Ostrava-Kunčičky.

Naše výhody pro Vás:

Široká nabídka kvalitních produktů

Bezpečnost a důvěra *

Akční nabídky

Krátké dodací lhůty

Speciální požadavky

Věrnostní program

Osobní přístup

Vstřícnost

Program Full Servis

* Vaše údaje nebudou za žádných okolností předány třetí straně k marketingovým ani jiným účelům.

* Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou.

Jsou použity pouze pro zaslání objednaného zboží a pro komunikaci se zákazníkem.

* Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

* Stránky eshopu jsou zabezpečeny SSL certifikátem, který zajišťuje šifrované přenášení dat

a zabezpečuje komunikaci návštěvníka se serverem.

Certifikát chrání údaje zákazníků před útoky zvenčí a přidává internetovému obchodu punc větší důvěryhodnosti a bezpečnosti.

Program Full Servis:

* osobní doprava zboží na místo určení

* dovoz zboží v dohodnutém termínu a času

* výnos zboží do požadovaného patra

* vybalení a kontrola zboží

* základní zapojení zboží (není podmínkou - podle přání)

* odzkoušení zboží (není podmínkou - podle přání)

 

Pokud je u výrobku uvedeno "Full Servis Zdarma" platí to pro celou Českou i Slovenskou republiku.

U výrobků, kde to není uvedeno, si můžete službu "Full Servis" za příplatek objednat.

HiFiStyl - hrdý sponzor mladých basketbalistek.

Obchodní podmínky

Provozní doba e-shopu: NON-STOP

Provozní doba poslechové místnosti a prodejny v Ostravě:

Pondělí od 09:30 do 17:00

Úterý ZAVŘENO

Středa od 09:30 do 17:00

Čtvrtek od 09:30 do 16:00

Pátek od 09:30 do 17:00

Obědová přestávka: 11:00 až 12:00

Telefonické dotazy: PO-PÁ 8:00 - 20:00  SO 9:00 - 15:00

Emailové dotazy: NON-STOP

 

Základní informace

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hifistyl.cz

Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na dopravu, pokud není uvedeno jinak.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.).

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

* má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

* se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

* věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

* je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od koupě.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Odstoupit od smlouvy o koupi, respektive vrátit zboží může kupující bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodný den uplatnění záruky vrácení peněz v rámci 14 denní lhůty je datum dodání prodávajícímu. Prodávající je potom povinen kupujícímu vrátit finanční částku, kterou kupující za zboží zaplatil a to oproti podepsaní dobropisu, který vystaví prodávající a zašle kupujícímu emailem. Ten jej po podepsání odešle prodávajícímu. Vrací se pouze částka za zboží, nikoliv za poštovné, dopravu, balné apod. Peníze budou vráceny na bankovní účet, který si určí kupující písemně emailem. V 14 denní lhůtě má kupující samozřejmě také právo požádat o výměnu zboží za jiné, pokud mu nevyhovovala velikost, barva, druh zboží apod.
Žádáme zákazníky, aby nás před vrácením zboží nejprve písemně elektronickou poštou kontaktovali a domluvili se na nejschůdnějším způsobu uplatnění záruky vrácení peněz a způsobu vrácení zboží – pošta, dopravce, osobně.

Aby bylo vrácení zboží v rámci 14ti denní lhůty uznáno, musí kupující splnit následující podmínky vrácení zboží:

Zboží musí být čisté, naprosto neporušené, nepožkozené, dobře zabalené v originálním neporušeném obalu a schopné dalšího prodeje. Musím být rovněž kompletní, tak jak jej kupující od prodávajícího převzal. Se zbožím je nutné dodat veškeré listiny, které kupující se zbožím obdržel, zejména se jedná o záruční list, příručky, návody, visačky apod. Reklamní materiál, vizitky atd. se nevracejí. Pokud některá z těchto zásad nebude dodržena, bude zboží vráceno zpět, nebo bude vrácena jen poměrná část hodnoty zboží - podle toho jak porušení zboží omezí jeho další prodejnost.

Zboží musí být zasláno prodávajícímu běžnou balíkovou službou, dopravcem, kurýrem na adresu Marian Wronka - HiFiStyl, Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava-Kunčičky nebo předáno osobně na prodejně v Ostravě. Dobírka nebude přijata. Přesný způsob zaslání si obě strany předem domluví.

Zboží zasílejte zpět výhradně jako „pojištěné“, jelikož za jeho ztrátu, poškození nebo úbytek ručí až do přijetí adresátem zásadně jeho odesilatel. Zboží musí být odesláno do 3 pracovních dnů od písemného odstoupení od smlouvy. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nelze odstoupení od spotřebitelské smlouvy jako bezvadný právní akt akceptovat a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Zboží lze vrátit pouze v originálním nepoškozeném obalu.

Pokud bude zboží při kontrole vykazovat známky poruchy nebo poškození,

bude odesláno do autorizovaného servisu ke kontrole funkčnosti. Tuto kontrolu hradí kupující včetně nákladů na dopravu.

Kabely vyráběné na míru nebo objednané přímo u výrobce pro konkrétní osobu, nosiče CD, SACD, Bluray a LP, nelze vrátit v rámci 14ti denní lhůty.

Dále nelze v rámci 14ti denní lhůty vracet zboží, které je speciálně objednáno pro konkrétní osobu v nestandartním provedení nebo množství.

Doprava

Pro konkrétní objednávku nemusí být dostupné všechny způsoby doručení, např. pokud se jedná o zboží větších rozměrů. Cenu dopravy řešíme individuálně podle typu a ceny objednaného zboží.

Ve většině případů při ceně zboží nad 6.000 Kč je doprava zdarma, pokud není uvedeno jinak. Prodávající neodpovídá za stav zboží dodaného extérním dopravcem. Pokud jste rozbalili nové zboží a zjistili, že je poškozené, ačkoliv byl obal neporušený, informujte co nejdříve přepravce, který vám zboží dodal.

Česká pošta: oznamte osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty.

Typy dopravy:

Naše osobní doprava

Česká pošta - balík na poštu

Česká pošta - balík do ruky

Zásilkovna - balík na adresu*

Zásilkovna - výdejní místo*

* Doprava přes Zásilkovnu má určitá omezení.

1. Zásilkovna - Výdejní místo:

Maximální hmotnost zásilky: 5 kg.

Maximální rozměr jedné strany zásilky: 70 cm

Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky: 120 cm (např. zásilka o rozměrech 50×40×30 cm)

Minimální rozměry: 10 × 7 × 1 cm

Maximální hodnota zboží: 20.000 Kč

Platba pouze platební kartou přes náš e-shop nebo bankovním převodem.

Vzhledem k velmi vysokým poplatkům ze strany Zásilkovny za platbu na dobírku nelze tento typ platby použít.

2. Zásilkovna - Doručení na adresu:

Minimální rozměry: 10 × 7 × 1 cm

Maximální hmotnost zásilky: 10 kg

Maximální rozměr jedné strany zásilky: 120 cm

Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky: 150 cm (např. zásilka o rozměrech 50×40×30 cm)

Maximální hodnota zboží: 20.000 Kč

Platba pouze platební kartou přes náš e-shop nebo bankovním převodem.

Vzhledem k velmi vysokým poplatkům ze strany Zásilkovny za platbu na dobírku nelze tento typ platby použít.

Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

1. V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

2. Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-9725140247/0100 vedený u KB v Kč.

3. Při platbě v EUR převodem na účet prodávajícího č. 2701128962/2010 vedený u Fio banky SK.

IBAN: SK9583300000002701128962

4. Platební kartou* - pouze nákup přes eshop

5. V hotovosti na prodejně v Ostravě

  Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments,a.s.

  Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

  Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné písemné potvrzení objednávky emailem a úhradu zálohy v předem dohodnuté výši na základě zálohové faktury.

  PHE- recyklační poplatek

  Všechny ceny, které jsou uvedeny u výrobků, nabízených v našem elektronickém obchodě na adrese www.hifistyl.cz, a kterých se recyklační poplatek týká, již recyklační poplatek obsahují.

  Na prodejním dokladu bude výše recyklačního poplatku uvedena odděleně pro každý výrobek, aby bylo zřejmé, jaká částka bude použita na likvidaci daného zařízení.

  Závěrečná ustanovení

  Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy hifistyl (zavináč) email.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

  Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

  * Při platbě kartou se prosím předem ujistěte, že vámi poptávané zboží je na skladě. Můžete tak učinit emailem nebo telefonicky. Stav si ověřte hlavně u zboží z výprodeje nebo u DEMO produktů, které jsou pouze v omezeném množství.

  V případě že platba bude provedena u výše uvedeného zboží bez ověření a zboží již nebude možno dodat, bude vám částka vrácena na účet ponížena o poplatek platební společnosti ComGate Payments,a.s.

  U zboží, které není skladem a je uvedeno "na objednávku" je termín dodání buď zcela neznámý nebo bude blíže upřesněn, pokud není uvedeno jinak.

  ZGVjZm